Peder Alvsen 1a 2a

Birth NamePeder Alvsen
Also Known AsPeder Alfsen Sander 2a
Gendermale

Events

EventDatePlaceDescriptionSources
Probate1734-04-28Eidsvoll, Akershus, Norway 1a

Families

Family of Peder Alvsen and Rønou Halvorsdatter

MarriedWifeRønou Halvorsdatter ( * + ... )
 Children
NameBirth DateDeath Date
Kirsti Pedersdatter
Gunild Pedersdatter
Alv Pedersen Rønsenabout 1706about 1759
Ole Pedersenabout 1716

Source References

 1. Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hb 0004), 1730-1735
   • Date: 1734-04-28
   • Page: 329b-331a (Peder Alvsen Rønsen)
   • Transcript:

    Anno 1734 den 28 April, efter Peder Alvsen Rønsen og hustruen Rønou Halvorsdatter

    Barn:
    1. Alf Pedersen, 28 år, gift, på Rønsen
    2. Ole Pedersen, 18 år
    3. Kirsti Pedersdatter, gift Joen Michelsen Elstad i Eidsvoll
    4. Gunild Pedersdatter, gift med Gulbrand Jensen Rønsen

    Christopher Gundersen Bierche
    Hustrens søster Karen Halvorsdatter Rønsen

    /*
    ... at Anno 1734 den 28 April,
    vaar vj efter Peder Alfsen Rønsen og hustrue Rønov Halvordsdatters begier og forlangende, og derpaa udstædde
    skrifttlig skifte Proclama behørigen Publiceret, forsamlede paa gaarden og Dragon qvarteeret Rønsen i Edswolds
    sogn beliggende, for sammesteds at Registere og Wordere hvis midler og formue de kand være eiende. Ind
    og udgielden at anteigne og bereigne, til paa følgende skifte og Dehle mellem deris tilsammen aflede 4e Børn, saa,
    som at Deres Eiende midler nu opgifven til Dehling, paa de Wilkor som herefter i forretningen worder bes..., og er
    Deris Børn og arvinger Disse, nemblig, Eldste Søn Alf Pedersen 28 aar gaml, Dragon ved hr. Capitain Fritzners Compagnie,
    gift og brugende dend halve part i dette Dragon qvarteret Rønsen, yngste søn Ole Pedersen 18 aar gaml, hos
    forEldrene hiemmeverende, Eldste Datter Kirstij Pedersdatter, gift med Joen Mickelsen Elstad her af sognet, begge nær
    værende, og yngste Datter Gunild Pedersdatter, gift med Gulbrand Joensen Rønsen begge tilstede, og anordnes
    til formynder for yngste Søn Ole Pedersen nu tilfaldende fædrene og møderene arf hans faders Sødskiende barn
    Christopher Gulbrandsen Bierche her i sognet boende nu fraværende, som lensmanden Peder Dønum forsichrede han,
    ... vidners først at bekientgiøre. Overværende eftter fororordningen Hr: Capitain Fritzner. ... tilstedeværende
    Lensmanden Peder Christophersen Dønum, Vorderings Mændene at tilsige. Dernest blef indtagne den til dette
    skifte hold udstædde skriftelig Skifte Proclama dat. 9 April 1734, som med sin forkyndelses paaskriftt udj Original
    Skifttebrevet er blefven indført. Hvoreftter er anviist blef Sterboets formue, samt Ind og udgielden
    at bestaa udj eftter følgende. Jngen Reede Penge eller Sølf.
    */

 2. Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hb 0002), 1704-1715
   • Date: 1711-06-26
   • Page: 292b-295a (Lars Halvorsen Rønsen)
   • Transcript:

    Anno 1711, 26. Juni
    Rønsen Dragonqvarteer i Eidsvold sogn
    Etter Lars Halvorsen Rønsen

    Manden efterlader enke Ingebor Madsdatter.
    Enkens første mand Halvor Halvorsen

    Børn fra første ekteskap
    Søn Halvor Halvosen
    Søn Mads Halvorsen
    Datter Rønnou Halvorsdatter
    Dattermenn Gudmund Larsen Waaler, Jon Larsen Rønsen, Peder Alfsen Sander, Mogens Tronsen Rud af Næs sogn