Guri Hansdatter Blekstad 1a

Birth NameGuri Hansdatter Blekstad
Also Known AsGuri Hansdatter Refsum
Genderfemale
Age at Deathabout 82 years, 4 months, 12 days

Events

EventDatePlaceDescriptionSources
Birthabout 1688Blekstad, Nes, Akershus, NorwaySjeleregister Nordby 
Burial1770-05-13Sørum, Akershus, NorwayGuri Hansdatter Refsum, 76 aar 

Parents

Relation to main personNameBirth dateDeath dateRelation within this family (if not by birth)
FatherHans Olsen1718-01-01
MotherMarthe Gudmundsdatter1730-02-14
        Guri Hansdatter Blekstadabout 16881770-05-13

Families

Family of Tosten Engebretsen Walstad and Guri Hansdatter Blekstad

MarriedHusbandTosten Engebretsen Walstad ( * 1691-02-08 + 1765-10-15 )
  
EventDatePlaceDescriptionSources
Engagement1713-10-12Nes, Akershus, NorwayDragonen Tosten Engebretsen Valstad og enke Guro Hansdatter Nordby 
Marriage1713-11-05Nes, Akershus, NorwayTosten Engebretsen Nordby og Guri Hansdatter 
 Children
NameBirth DateDeath Date
Engelbret Tostensen Nordby
Marthe Tostensdatter Nordby
Hans Tostensen Nordby
Ragnhild Tostensdatter Nordby
Christen Tostensen Nordby
Marthe Tostensdatter Nordby1724-10-15
Lars Tostensen Nordby1805-06-17

Family of Christen Sørensen Nordby and Guri Hansdatter Blekstad

MarriedHusbandChristen Sørensen Nordby ( * about 1670 + 1713-02-14 )  
EventDatePlaceDescriptionSources
Engagement1707-06-10Nes, Akershus, NorwayChristen Sørensen Nordby trolovet med Guri Hansdatter Blekstad 
Marriage1707-07-10Nes, Akershus, NorwayChristen Nordby og Guri Hansdatter Blegstad blev copulert 
 Children
NameBirth DateDeath Date
Søren Christensen Nordby
Tora Christensdatter Nordby
Rangnil Sørensen Nordby1716-01-30

Source References

 1. Akershus fylke, Nedre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 8 (A-10469/Hda/L0008), 1753-1765
   • Date: 1760-06-17
   • Page: 542b-544b
   • Citation:

    Tosten Engebretsen og Guri Hansdatter på Refsum

    1ste Kull: Stifsønnen Søren Christensen, som er død og haver efterladt sig 3 Børn, 1 Søn og 2de Døttre, nafnlig Anne Sørens Datter, gl. 22 Aar, Halvor Sørensen gammel 20 Aar og Tore gl. 18 Aar.
    Af 2det Kull, eller Tostens egne Børn, den ældste Søn Christen, gift og boende paa Woldstad i Næss. Sogn, Ragnild Tostens-Datter, som har været gift med tilstædeværende Lars Sørum i Gierdrum Sogn, men nu død og efterladt sig 2 Børn, nafnlig gl. 12 Aar og Maren 14 Aar gammel, Hans Tostensen gift og boende paa Wølnæs her i Sognet; Marte Tostens-Datter gift med Joen David Colmer i Christiania, Engebret gl. 32 Aar, og endelig Lars gl. 29 Aar. Alle tilstædeværende.